Умови та положення

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

1.1. Чинні Умови і положення регулюють використання додатка JumboSell (далі - «Додаток») в якості соціального торговельного майданчика - платформи, яка призначена для користувачів, що бажають купити або продати нові товари або товари, що були у використанні, і яка здійснює посередницькі функції при продажу цих товарів. Акцептом (прийняттям) умов вважається факт реєстрації в Додатку і використання інструментів для купівлі і продажу товарів. Якщо Користувач з якихось причин не згоден з чинними Умовами та положеннями, повністю або частково, Адміністратор просить його припинити використання Додатка. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами Додатка, це означає, що він ознайомлений з цими Умовами та положеннями, розуміє і приймає їх умови в повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується надалі виконувати їх в повній мірі.

1.2. Власником Додатка є компанія JUMBOSELL PTE. LTD. (далі — «JumboSell») з юридичною адресою: 069533, Сінгапур, 101 Сесіл Стріт, №11-04 Тонг Енг Білдінг і реєстраційним номером 201612223D.

1.3. Відповідно до цих Умов і положень Адміністратор надає Користувачеві послуги з використання сервісів продажу і купівлі товарів в рамках Додатка (далі - Послуги), а Користувач зобов'язується приймати і виконувати дані Умови та положення.

1.4. В чинних Умовах і положеннях, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: Авторизація - вхід в особистий Профіль Користувача, який полягає у виборі аккаунта однієї з соціальних мереж, або у вказівці у відповідних полях форми входу в рамках Додатка e-mail адреси і пароля, які були вказані при реєстрації Користувача, і натисканні кнопки «Увійти». Аккаунт (Обліковий запис) — запис, що містить відомості, які Користувач повідомив про себе Додатку в процесі проходження процесу реєстрації, а також в процесі роботи з Додатком або в процесі спілкування з Адміністратором. Блокування Облікового запису Користувача – дії технічного і організаційного характеру, що здійснюються Адміністратором і спрямовані на обмеження або припинення можливості Користувача отримувати доступ до сервісів продажу і купівлі в рамках Додатку зі свого Аккаунта. Блокування облікового запису здійснюється з метою припинення та в якості превентивних заходів проти порушень чинних Умов і положень. Виставлення товару – здійснення Користувачем дій в рамках Додатку, пов'язаних із зазначенням і публікацією інформації про товари, які Продавець хотів би запропонувати купити іншим Користувачам Додатка. Інтереси – списки товарів, об'єднані за певною ознакою. Налаштування списку здійснюється кожним Користувачем індивідуально в рамках свого Додатка. Контрагент – одна зі сторін угоди купівлі-продажу. Оцінка продавця - система суб'єктивного оцінювання Покупцем угоди, яка здійснена з Продавцем. Пароль - секретне слово або набір символів, призначений для підтвердження особи Користувача. Покупець - Користувач, який здійснює купівлю Товару, виставленого Продавцем в рамках Додатка. Користувач - фізична або юридична особа, яка внаслідок проходження спеціальних процедур, має можливість здійснювати продаж або купівлю в рамках Додатка, а також використовувати інші опції Додатка відповідно до чинних Умов і положень. Пропозиція – виявлення бажання Покупця придбати товар Продавця за заявленою ціною. Додаток – допоміжна програма, призначена для виконання завдань купівлі, продажу та спілкування між Користувачами і розрахована на безпосередню взаємодію з Користувачем. Продаж - процедура, що включає в себе публікацію інформації про товар в рамках Пропозиції (виставлення Пропозиції), визначення Покупця Товару, шляхом прийняття Пропозиції Покупця про купівлю Товару, що здійснюється Продавцем з метою укладання угоди з Покупцем на встановлених Продавцем і обраних Покупцем умовах. Продавець –фізична або юридична особа, яка внаслідок проходження спеціальних процедур і здійснення дій отримує доступ до сервісів, що дозволяє здійснювати продаж власних товарів в рамках Додатка, а також використовувати інші опції Додатка відповідно до цих Умов і положень. Профіль Користувача – розділ Додатка, в якому міститься інформація про персональні дані власника Аккаунта (Користувача), про проведені Користувачем операціях, а також статистична та інша інформація. Оцінки (Рейтинг) – індивідуальний показник Продавця згідно з оцінками і коментарями Покупців, які залишено після завершення угоди/купівлі Товару. Оцінки Покупців є публічною інформацією та доступні в Профілі Продавця. Угода купівлі-продажу -  угода, що укладається за допомогою Додатка між Продавцем і Покупцем, з метою зробити товарно-грошовий обмін між собою. Умови угоди встановлюються Продавцем і Покупцем в процесі проведення процедури купівлі згідно чинних Умов і положень. Служба Підтримки (Адміністрація) – фізичні особи (представники торговельного майданчику), які здійснюють безпосередньо управління Додатком і виконують технічні, організаційні та інші функції щодо забезпечення функціонування та сервісів Додатка, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку Користувачів Додатка. Соціальна мережа — платформа, онлайн-сервіс або веб-сайт, які призначені для побудови, відображення і організації соціальних взаємовідносин в Інтернеті. Товар - річ або право, яке знаходиться у власності Продавця і є предметом продажу відповідно до чинних Умов і положень. Продавець може виставити на продаж тільки Товар, реалізація якого не заборонена і не обмежена місцевими, національними або міжнародними законами, а також не суперечить чинним Умовам та положенням. Чат – засіб для обміну текстовими повідомленнями в режимі реального часу між Продавцем і Покупцями в рамках Додатка. Терміни, що використовуються для позначення функцій Додатка, його функціональних елементів, розділів і окремих сервісів, використовуються в тому вигляді , в якому вони вжиті в інтерфейсі Додатка.

2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА

2.1. Користувачем Програми може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований державою в установленому порядку.

2.2. Реєстрація Користувача полягає у вказівці e-mail адреси, імені та прізвища, вказівки пароля для Аккаунта і наступної верифікації даних за допомогою коду верифікації.

2.3. Реєстрація також може здійснюватися через одну з наступних соціальних мереж: Facebook, Vkontakte, Google+ або Instagram. Вибравши для реєстрації одну з соціальних мереж, Користувач дозволяє JumboSell отримувати доступ до певної інформації в залежності від налаштувань конфіденційності, які Користувач встановив в цій соціальній мережі, і використовувати цю інформацію.

2.4. Реєстрація Користувача відбувається після внесення ним усіх даних, зазначених в п. 2.2 та натиснення відповідної кнопки з текстом «Зареєструватись», або після підтвердження використання аккаунта соціальної мережі, що описана в п. 2.3.

2.5. Після дій Користувача, описаних в п. 2.4., в базі даних JumboSell в автоматичному режимі створюється Аккаунт, який дозволяє Користувачеві почати використання сервісів Додатка.

2.6. Користувач зобов'язується вносити зміни в зазначені ним при реєстрації дані при кожній їх фактичній зміні.

2.7. Адміністратор має право вимагати у Користувача відповідне документальне підтвердження досягнення повнолітнього віку і внесених в момент реєстрації даних, а також в разі їх зміни в подальшому. Порядок надання та перелік необхідних документів вказується у відповідному зверненні Адміністратора до Користувача. Адміністратор має право відмовити Користувачеві у використанні Додатка та подальше надання Послуг у разі ненадання в зазначеному порядку необхідних документів, а також, якщо надані документи містять дані, що не підтверджують даних, внесених Користувачем при реєстрації.

2.8. Порядок обробки даних Користувача Адміністратором і умови їх розміщення на JumboSell, а також інші положення, що стосуються обміну інформаційними даними між користувачами і Адміністратором, описані в розділі "Політика конфіденційності".

2.9. Користувачеві надається можливість редагування і видалення даних, внесених ним при реєстрації. Порядок видалення даних викладено в розділі "Політика конфіденційності" . Доступ до перегляду та інших передбачених операцій з даними Користувача здійснюється Користувачем після процедури Авторизації.

2.10. Користувачеві заборонено передавати або здавати в оренду свій Аккаунт (інформацію, необхідну для доступу до Аккаунту), або продавати третім особам. У разі порушення цієї умови Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені особами, яким він передав інформацію про доступ до Аккаунту, в тому числі цивільно-правову та/або кримінальну.

2.11. Користувач може мати більше одного зареєстрованого рахунку, але не може використовувати їх для здійснення будь-яких дій, що порушують чинні Умови і положення, в тому числі, але не виключно:

 • здійснювати купівлю на створених ним же пропозиціях, пропозиціях родичів або осіб, які спільно проживають, пропозиціях інших осіб, щодо яких існують обґрунтовані підозри в змові, з метою вплинути на Рейтинг;
 • реєструвати аккаунт, якщо існуючий заблоковано.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗАПУСК ДОДАТКА

3.1. JumboSell надає ліцензію на установку і запуск Додатка.

3.2. Установка і використання Додатка є безкоштовними.

3.3. Вам необхідно надати дозволи на встановлення і запуск Додатка. Час від часу JumboSell може запитувати додаткові дозволи на виконання певних дій або для використання певних функціональних можливостей. Відсутність деяких дозволів, необхідних для належного функціонування Додатка, може привести до припинення доступу до сервісів або до неможливості використання Додатка.

4. ФУНКЦІЇ СЕРВІСУ

4.1. Сервіс дозволяє виконувати різні дії, в тому числі:

4.1.1. Ділитися з іншими Користувачами Додатка інформацією про товари, зображеннями, фотографіями, а також іншими даними і особистою інформацією.

4.1.2. Виставляти товари на продаж в якості Продавця і робити пропозиції купівлі в якості Покупця, щоб домовитися про їх ціну і купити товари.

4.1.3. Взаємодіяти з іншими користувачами Додатка в приватному чаті.

4.1.4. Ділитися відомостями щодо запропонованих товарів на інших платформах і в інших соціальних мережах, крім JumboSell.

5. ПРАВИЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИМОГАМИ ДО ТОВАРІВ, ЩО ВИСТАВЛЯЮТЬСЯ. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Продавець зобов'язується не надавати для виставлення на продаж Товари (а також не пропонувати в якості безкоштовного доповнення до Товарів на будь-яких умовах), реалізація яких порушує місцеві, національні або міжнародні закони або права третіх осіб (включаючи авторські та інші права на інтелектуальну власність) і самостійно несе відповідальність за такі дії.

5.2. Виставляючи товар на продаж, Продавець підтверджує факт наявності у нього права на здійснення продажу такого товару відповідно до встановлених вимог, дотримання порядку і умов його продажу, наявності необхідних документів, в тому числі, дозвільного характеру.

5.3. Незалежно від пункту 5.1 і 5.2, Користувачеві забороняється виставляти на продаж товари, які перелічено в Додатку 1.

5.4. Продавець несе повну відповідальність щодо виставленого Товару (-ів) і взятих на себе зобов'язань по угоді з Покупцем і не може перекладати відповідальність за наявність, відповідність Товару на третіх осіб (постачальників , виробників і т.д.).

5.5. Адміністратор не несе відповідальності за опис Товару або за сам Товар, що реалізується Продавцем, не є учасником угод між Користувачами і не гарантує, що Продавець і Покупець зможуть укласти і виконати угоду купівлі-продажу товарів.

5.6. Продавець несе відповідальність за достовірність та повноту опису Товару. Інформація, пов'язана з походженням товару або його виробником, повинна бути доступною, докладною і не повинна вводити Покупця в оману.

5.7. Продавець несе відповідальність за опубліковану їм інформацію в описі Товару і за будь-які порушення, допущені ним при її публікації.

5.8. При виставленні Товару Користувач повинен вказати категорію з доступних, до якої Товар відноситься відповідно до загальноприйнятих понять і уявлень. Товар, якому Користувач присвоїв категорію, що не підходить за описом або типом, Адміністратор може перенести в іншу категорію з доступних в Додатку або видалити його зовсім.

5.9. Продавець має право виставити Пропозицію про продаж одного Товару тільки один раз і присвоїти йому максимум дві категорії, що найбільш підходять за змістом.

5.10. В рамках Додатку припустима продаж як нових, так і колишніх у використанні товарів.

5.11. Пропозиція, що виставляється в рамках Додатка, повинна містити:

5.11.1. не більше 4-х фотографій;

5.11.2. категорію, в якій буде виставлено Пропозицію;

5.11.3. назву товару, який продається;

5.11.4. причину продажу Товара;

5.11.5. ціну на Товар;

5.11.6. опис Товару;

5.11.7. стан Товару;

5.11.8. місце зустрічі з Покупцем для здійснення товарно-грошового обміну.

5.12. Опублікована Продавцем Пропозиція не повинна:

5.12.1. містити недостовірну, неправдиву, суперечливу і непідтверджену інформацію;

5.12.2. порушувати права сторін угоди, Адміністратора або третіх осіб;

5.12.3. нести рекламний характер (рекламувати товари і послуги третіх осіб або самого Продавця без мети публікації пропозиції Товару до придбання в рамках JumboSell) або використовуватися з метою комунікації з іншими Користувачами або третіми особами;

5.12.4. вводити Покупця в оману;

5.12.5. служити засобом маніпулювання результатами пошуку в рамках Додатка;

5.12.6. містити інформацію та посилання на сторінки, які містять інформацію рекламного характеру інших користувачів або третіх осіб;

5.12.7. містити інформацію та посилання на сторінки, які можуть містити інформацію рекламного характеру іншого (-их) Користувача (-ів);

5.12.8. містити інформацію про можливості придбання Товару за межами JumboSell;

5.12.9. містити інформацію, яка не належать до виставленого Товару;

5.12.10. містити інформацію, що відноситься до образ, расизму, ксенофобії, а також розпалювання міжнаціональних конфліктів;

5.12.11. містити кількість граматичних та орфографічних помилок, які роблять текст опису недоступним для прочитання і/або розуміння іншими Користувачами.

5.12. Адміністратор має право здійснювати з виставленими Продавцем Товарами наступні дії:

5.13.1. видаляти або редагувати Пропозиції, опис яких порушують чинні Умови та положення. В такому випадку Адміністратор інформує Продавця про видалення або редагування Пропозиції.

5.13.2. видаляти Пропозиції, опис та реалізація яких можуть негативно відбитися на діловій репутації або активності JumboSell.

5.13.3. редагувати Пропозиції, привласнюючи їм інші категорії, незалежно від факту порушення ним правил, на власний розсуд.

5.13.4. видаляти Пропозиції продавця, дії яких порушують правила.

5.14. Виставлений на продаж Товар діє до моменту зняття його з продажу Продавцем або Адміністратором.

5.15. Продавець має право здійснювати з виставленим на продаж Товаром наступні дії:

5.15.1. Редагування. Після виставлення Товару на продаж, до моменту купівлі, Продавець може здійснити редагування будь-якого поля опису шляхом натискання на кнопку «Редагувати» на сторінці товару в Додатку.

5.15.2. Зняття з продажу. Продавець має право зняти з продажу товар в будь-який час шляхом натискання на кнопку «Завершити» . Продавець зобов'язаний зняти з продажу Товар, якого більше немає в наявності.

5.15.3. Відновлювати продаж Товару. Якщо Товар було знято з продажу, продавець в будь-який час може відновити по ньому продаж, гарантуючи при цьому наявність товару.

6. ПОРЯДОК УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ КУПІВЛІ

6.1. Участю в процедурі Купівлі Сторони визнають: з боку Продавця - організацію процедури (виставлення Товару) та прийняття Пропозиції про купівлю з боку Покупця, з боку Покупця - здійснення Пропозиції про купівлю. Угода, укладена в такому порядку, вважається укладеної і є джерелом виникнення певних зобов'язань для її сторін. Користувач повинен розуміти що, беручи участь в угоді купівлі-продажу, він зобов'язаний виконувати прийняті на себе зобов'язання, і несе відповідальність за свої дії. Покупець, який робить пропозицію купівлі, висловлює бажання вступитися в угоду з Продавцем на запропонованих ним умовах і зобов'язаний виконати свої зобов'язання за цією операцією.

6.2. Покупець має право пропонувати свою ціну на товар, який йому сподобався, при цьому Продавець має право як прийняти, так і відхилити пропозицію Покупця. Покупець також може в будь-який час скасувати свою пропозицію до моменту прийняття або відхилення пропозиції Продавцем.

6.3. Передача товару здійснюється при особистій зустрічі Продавця і Покупця, отже, сплата за товар проводиться в цей же момент, якщо інше не було обумовлено Контрагентами під час обміну повідомленнями.

6.4. Пропозиції, що виставляються Продавцем на продаж, діють до моменту купівлі, завершення пропозиції з боку Продавця або видалення пропозиції з боку Адміністратора.

7. ВИСНОВОК І ВИКОНАННЯ УГОДИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ПРОДАВЦЕМ І ПОКУПЦЕМ. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН УГОДИ

7.1. Моментом укладення угоди купівлі-продажу Товару між Продавцем і Покупцем вважається момент прийняття Продавцем пропозиції про купівлю, яка була зроблена з боку Покупця.

7.2. Всі суттєві умови угоди встановлюються Продавцем в описі Товару і мають бути прийняті Покупцем, який приймає її умови. Додаткові умови угоди можуть бути встановлені сторонами шляхом взаємного обміну повідомленнями в рамках автоматично створенного чату.

7.3. Продавець і Покупець зобов'язані виконати всі домовленості по угоді, що укладені в процесі обміну повідомленнями в чаті, в обумовлений термін.

7.4. Якщо одна зі сторін угоди не виконає свої зобов'язання, друга сторона може відповідним чином оцінити дану угоду, повідомити про подію в Адміністрацію. Подібна ситуація може служити підставою для блокування облікового запису Користувача.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН УГОДИ.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність відповідно до чинних Умов і положень.

8.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та відповідність правилам наданих відомостей і виконуваних ним дій.

8.3. Адміністратор не несе відповідальність за споживчі властивості Товару (-ів), що виставляються на продаж на JumboSell, а також за правомірність виставлення їх на продаж. У разі виникнення суперечливих ситуацій щодо якості та споживчих властивостей отриманого Товару, Продавець і Покупець зобов'язані їх врегулювати самостійно. Адміністрація не втручається в розгляд подібних ситуацій.

8.4. Адміністратор не є стороною угоди між Продавцем і Покупцем, не бере участі в правовідносинах між ними і не несе відповідальності за їх дії/бездіяльність.

8.5. Адміністратор не несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується Користувачами на JumboSell, а також за правомірність її розміщення.

8.6. Користувач зобов'язується зберігати в таємниці і не передавати третім особам свій пароль і логін для входу в Аккаунт Користувача. У разі втрати пароля Користувач зобов'язується негайно його відновити, використовуючи відповідну форму, і змінити його в особистих даних, або звернутися до Адміністратора для прийняття відповідних заходів.

8.7. Факт передачі третім особам даних для входу в Аккаунт на JumboSell Адміністратор може розцінювати як шахрайські дії, і передавати таку інформацію в правоохоронні органи для з'ясування обставин та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством.

8.8. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, яким стали відомі логін і пароль Користувача, а також за наслідки, що наступили.

8.9. Адміністратор не перевіряє всі Товари, виставлені на JumboSell, їх наявність або комплектність, справність або якість, відповідність опису і т.д., і не гарантує Покупцеві, що друга сторона угоди виконає свої зобов'язання в повному обсязі. Адміністратор в міру можливостей намагається верифікувати дані, що стосуються опису Товарів, що виставляються на продаж, для виявлення дій, що порушують встановлені правила.

8.10. У разі виникнення суперечливих ситуацій між Користувачами, які вони не змогли самостійно врегулювати, Адміністратор має право їх вирішити в рамках своїх повноважень, шляхом надсилання відповідного запиту сторонам угоди, на який вони зобов'язані відповісти в зазначений в запиті строк. Таке рішення є остаточним і подальшому оскарженню або перегляду не підлягає. Адміністратор має право відмовити Користувачам, які не виконали його вказівки, в обслуговуванні, провести блокування Аккаунтів.

8.11. Адміністратор не несе відповідальність за перерви в наданні послуг, викликані технічними перервами в роботі обладнання і програмного забезпечення. Разом з тим Адміністратор зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких ситуацій.

8.12. Доступ Користувача до Додатку не має на увазі виникнення зобов'язання JumboSell з контролю відсутності вірусів, хробаків або будь-яких інших шкідливих технічних компонентів. Користувач несе одноосібну відповідальність за надання відповідних коштів для виявлення шкідливих програм.

8.13. JumboSell не несе відповідальності за будь-які збитки програмному забезпеченню смартфонам Користувачів, які виникають при використанні сервісів, які пропонуються в Додатку.

8.14. JumboSell не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, який заподіяно Користувачеві через несправність або відключення в телекомунікаційних мережах, які призводять до припинення роботи, анулювання або переривання в обслуговуванні Додатка.

9. ВІДГУКИ ТА КОМЕНТАРІ

9.1. Як Продавцю, так і Покупцеві доступна опція «Залишити відгук». Завдяки цій опції Контрагенти мають можливість оцінити і висловити власну думку про проведену операцію.

9.2. Покупець має можливість оцінити угоду і доповнити її письмовим або медіа-відгуком, які будуть зафіксовані в профілі Продавця і доступні для ознайомлення іншим Користувачам. Текстовий або медіа відгук є необов'язковими при оцінюванні угоди.

9.3. Продавець може виставити тільки оцінку угоди з Покупцем. Ця інформація є закритою для всіх Користувачів.

9.4. Покупцям доступні для виставлення такі типи медіа-відгуків:

 • Фотовідгук із галереї - Покупець може вибрати заздалегідь підготовлену фотографію із галереї смартфона. На фотографії може бути зображений придбаний товар, або зображення, що ілюструє враження Покупця від угоди.
 • Фотовідгук з камери – Покупець може зробити фотографію безпосередньо в момент виставлення відгуку, використовуючи камеру смартфона.
 • Відеовідгук з камери – Покупець може записати відеоролик безпосередньо в момент виставлення відгуку тривалістю не більше 15 секунд.

9.5. Можливість оцінити угоду з'являється відразу після прийняття Продавцем пропозиції щодо купівлі, яка була зроблена з боку Покупця.

9.6. Оцінювання угоди - добровільне рішення Контрагентів.

9.7. Оцінювання угоди проводиться по 5 бальній шкалі, де 1 зірка - нижчий бал, а 5 зірок - вищий. Після виставлення оцінки стане доступним поле для введення коментаря своєї оцінки. Максимальна довжина коментаря - 280 символів.

9.8. Відгук повинен містити:

 • Опис товару - його стан і оцінку відповідності отриманого Товару опису, який було надано на сторінці Товару.
 • Опис ходу операції - якісна оцінка спілкування з Продавцем, обслуговування з боку Продавця і т.д.

9.9. Відгуки (як текстовий, так і медіа) не можуть містити:

 • образи, нелітературні висловлювання, лайки, нецензурні вирази і т.д.;
 • вульгарний, непристойний, порнографічний текст (фото або відео) або такий, що підбурює до расизму, сексуальному насильству, ксенофобії, а також конфліктів між народами;
 • дані контрагента або іншої особи (ім'я та прізвища, ім'я Користувача, адреси, номера телефону, e-mail адреси);
 • WWW-адреса;
 • нечитані знаки і символи;
 • тексти, фото або відео рекламного характеру.

9.10. Залишаючи відгук, Покупець несе відповідальність за його зміст. Відгук повинен містити детальну правдиву інформацію про угоду.

9.11. Адміністратор не втручається в процедуру виставлення оцінок і відгуків. Тільки в деяких випадках Адміністратор має право видалити або змінити відгук у випадках якщо:

 • відгук порушує п. 9.9.;
 • відгук був помилковим або його залишено з прямим умислом завдати неправомірно шкоди діловій репутації Продавця (наприклад, з метою здійснення помсти), на що вказує зміст відгуку, час виставлення або інші факти (на розсуд Адміністратора);
 • текст відгуку не відповідає оцінці;
 • відгук було залишено Покупцем, який зробив пропозицію щодо купівлі тільки для того, щоб залишити відгук;
 • відгук, що відноситься до якості Товару, який був виставлений більш ніж через 14 днів після операції, або по закінченню гарантійного терміну, зазначеного в описі, якщо покупець не звертався до продавця перед виставленням відгука;
 • текст відгуку містить символи, які роблять відгук нечитаним.

9.12. Неприпустимим є виставлення фіктивних оцінок/відгуків за допомогою додаткових Аккаунтів. За порушення цієї умови Адміністратор має право заблокувати Аккаунт Користувача.

10. УМОВИ БЛОКУВАННЯ РАХУНКУ КОРИСТУВАЧА

10.1. Адміністратор має право заблокувати Аккаунт (Аккаунти) Користувача з наступних причин (в тому числі, але не виключно):

 • користувачем вказані недостовірні контактні дані (ім'я/прізвище, номер телефону);
 • відбулася фактична або номінальна зміна власника Аккаунта (передача/продаж зареєстрованих Аккаунтів не допускається);
 • багатократне (два і більше разів) виставлення Користувачем Товарів, які знаходяться в списку заборонених і дозволених умовно без дотримання відповідних умов;
 • багатократне (два і більше разів) порушення правил виставлення і формування опису Товарів;
 • здійснення Користувачем дій, які Адміністратор розцінює як обман, шахрайство і введення в оману інших Користувачів і Адміністратора;
 • розсилка Користувачем спаму та інших небажаних повідомлень іншим Користувачам Додатка;
 • покупки, продаж між власними Аккаунтами Користувача (накрутка Рейтингу);
 • багатократного (два і більше разів) і/або тривалого (більше одного тижня) порушення Користувачем правил;
 • невиконання вимог Адміністратора;
 • порушення правил, внаслідок якого було завдано шкоди іншому Користувачеві і/або Адміністратору;
 • нанесення Користувачем своїми діями або бездіяльністю образ колегам Адміністратора, іншим Користувачам, наклепу, нанесення шкоди діловій репутації Адміністратора.

10.2. Повторна активація Аккаунта (розблокування) можлива тільки відповідно до прийнятого Адміністратором відповідним рішенням.

10.3. Користувач, Аккаунт якого було заблоковано, не може зареєструватися повторно з іншим Аккаунтом без відповідного рішення Адміністратора.

10.4. Користувач має право звернутися з проханням до Адміністратора про розблокування Аккаунта, відправивши відповідний запит. Адміністратор приймає рішення про розблокування Аккаунта протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту надходження заявки, на власний розсуд, але з умовою, що розблокований Аккаунт не використовуватиметься для здійснення дій/бездіяльності, в зв'язку з якими його було заблоковано.

11. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

11.1. Компанія JUMBOSELL PTE. LTD. є власником прав на інтелектуальну і промислову власність або отримала необхідні дозволи/ ліцензії на їх використання згідно з Додатком, програмним забезпеченням, базою даних компанії, товарними знаками та будь-якими іншими відмітними знаками, які контентом, що публікуються, іншими творами, винаходами і контентом, пов'язаним з Додатком, а також щодо технології, пов'язаної з Додатком.

11.2. Зміст Додатку, в тому числі дизайн, додатки, текст, зображення і вихідний код, захищено правами на інтелектуальну і промислову власність.

11.3. Зміст цього Додатка, база даних Користувачів, скріншоти не можуть бути використані, відтворені, трансльовані, скопійовані таким чином, оброблені або передані в будь-якій формі без отримання попередньої письмової згоди від JumboSell.

11.4. JumboSell не несе ніякої відповідальності за права на інтелектуальну або промислову власність на контент, який Продавці включають в Пропозиції.

12. ПОСЛУГИ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

12.1. JumboSell надає Користувачам Послуги, які є безкоштовними.

13. ПРИПИНЕННЯ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ ТА ЇХ НОВА РЕДАКЦІЯ

13.1. Моментом прийняття даних правил вважається факт використання Додатка, який настає в момент початку такого використання, а саме в момент установки програми та реєстрації в ньому.

13.2. Дані правила діють до тих пір, поки одна зі сторін не заявить про необхідність припинення роботи з Додатком, але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов'язань.

13.3. Адміністратор має право в односторонньому порядку вносити зміни в правила шляхом інформування всіх користувачів про нововведення.

13.4. Продавець приймає оновлені правила шляхом «умовного мовчання» (не виражає своїми прямими діями свого бажання припинити роботу з Додатком), продовжуючи використання послуг JumboSell.

13.5. У випадках, не передбачених в Умовах та положеннях, а також Додатках до них, Користувач зобов'язується керуватися рекомендаціями і підказками менеджера або адміністратора JumboSell, які направлені йому особисто.

13.6. Користувач має право відмовитися від виконання даних Умов і положень шляхом надіслання відповідного запиту до Адміністрації на адресу support@jumbosell.com.

13.7. Користувач має можливість відновити роботу з Додатком, подавши відповідну заявку в Адміністрацію на адресу support@jumbosell.com.

13.8. Адміністратор має право в односторонньому порядку припинити співпрацю з Користувачем шляхом блокування його аккаунта в наступних випадках:

13.8.1. У випадках виявлення порушень Користувачем даних Умов і положень;

13.8.2. В інших випадках, коли Користувач своїми діями (бездіяльністю) завдає збиток або шкоди діловій репутації Адміністратора або іншим Користувачам. Моментом розірвання співпраці вважається момент повідомленні Користувача про таке розірвання з боку Адміністратора.

13.9. Надання послуг може бути відновлено тільки після прийняття Адміністратором відповідного рішення.

ДОДАТОК 1. ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТОВАРИ.

JumboSell забороняє продаж або публікацію нелегальних товарів, заборонених місцевими, національними або міжнародними законами, а також товари які можуть бути розцінені як непристойні, образливі або що вводять в оману. Зокрема, заборона поширюється на наступну категорію товарів: 1. Товари, які нечітко зображені на фотографіях. 3. Товар, який порушує права на торгові марки, авторські права або будь-які інші права інтелектуальної власності третіх осіб. 4. Товари, що порушують пристойності, закон або правові обмеження. 4. Алкогольні і схожі з ними напої. 5. Тютюнові вироби. 6. Кров, тілесна рідина, частини тіла і внутрішні органи людини і тварин. 7. Шкури та вироби зі шкір рідкісних видів тварин і ті, які перебувають під загрозою зникнення. 8. Інструменти для скоєння крадіжки зі зломом. 9. Підроблені валюти, марки або монети. 10. Контрафактні товари. 11. Бази даних, що містять особисті дані. 12. Обладнання для електронного спостереження, а також спеціальні технічні засоби таємного отримання інформації. 13. Товари, що підпадають під ембарго. 14. Одяг держслужбовців, офіційний і транспортний формений одяг, посвідчення і ліцензії. 15. Незаконні наркотики хімічного або рослинного походження, психотропні речовини або їх замінники, небезпечні хімічні речовини, пристосування для вживання наркотиків. 16. Всі види незаконних послуг і продуктів. 17. Небезпечні хімічні і біологічні матеріали, пестициди. 18. Феєрверки, вибухові пристрої і вибухові речовини. 19. Документи, що засвідчують особу, особисті фінансові записи та особисті дані (в будь-якій формі, в тому числі списки розсилки). 20. Виготовлення підроблених документів. 21. Товари, які заохочують або полегшують незаконну діяльність. 22. Лотерейні квитки, квитки для участі в розіграшах і ігрові автомати. 23. Незаповнені (порожні) гарантійні талони. 24. Непристойні матеріали, в тому числі фотографії та зображення, які містять оголену натуру в прямій проекції, і всі види порнографії. 25. Жетони та форма поліції і інших сил безпеки. 26. Рецептурні медикаменти, ліки, прилади, тести, послуги і процедури. 27. Частки в компаніях, цінні папери, акції, облігації, дебіторська заборгованість, страхові поліси і будь-які інші фінансові інструменти, які пропонуються як форма внесків або розміщення готівки. 28. Офіційні бланки, форми суворої звітності. 29. Вкрадена власність, а також транспортні засоби, що знаходяться в розшуку. 30. Зброя і пов'язані з ним товари (такі як вогнепальна зброя, деталі та магазини для вогнепальної зброї, боєприпаси, гладкоствольна пневматична зброя, яка стріляє кульковими кулями, нарізна пневматична зброя, сльозогінний газ, оглушаюча зброя, ножі з викидним лезом і зброя для бойових мистецтв). 31. Вибухові речовини і піротехніка, інструкції з виготовлення вибухових речовин або інших небезпечних пристроїв і матеріалів. 32. Програмне забезпечення без ліцензії. 33. Програми та інструкції для злому комп'ютерних систем, програмне забезпечення, що містить віруси або інші шкідливі або руйнівні елементи. 34. Активатор програм, ключі компакт-дисків, реєстраційні номери додатків без оригінального програмного забезпечення. 35. Послуги зі штучного збільшення трафіку або кількості показів реклами. 36. Шахрайство в сфері освіти: тези наукових робіт, дипломів, робіт бакалавра і т.д. 37. Товари, що містять матеріали, що пропагують ворожнечу, ненависть, насильство, агресію, расизм, нетерпимість за сексуальною, релігійною або політичною ознакою, а також інформацію про організації зі схожими поглядами; матеріали шокуючого змісту; матеріали, що містять інформацію спекулятивного характеру, що дозволяє отримати несумлінну перевагу на шкоду інтересам інших осіб. 38. Незаповнені (порожні) гарантійні талони. 39. Браконьєрські інструменти та обладнання: мисливські капкани, браконьєрські снасті, що використовуються в рибальських водоймах: різні види риболовних сітей, сітки для річкового рака, бар'єри, і т.д.; електричне обладнання, включаючи його компоненти, які використовуються для того, щоб ловити рибу з використанням електричного струму. 40. Електрошокери, гумові кийки, наручники і спецзасоби, що містять препарати сльозоточивої та дратівної дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами. 41. Інструкції та адреси до вебсайтів, серверів програми передачі файлів, які можуть містити інформаційне забезпечення: по створенню або одержанню небезпечних, незаконних матеріалів або матеріалів, володіння якими заборонено, порушує закон або доступ до таких матеріалів. 42. Облікові записи месенджерів (icq , skype та ін.), адреси електронної пошти, аккаунти соціальних мереж, ігр та ін. 43. Азартні офлайн- і онлайн -ігри; керівництва по грі в казино; обладнання для азартних ігор; послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор. 44. Методики, курси, а також методичні та інші матеріали по зміні розміру (форм) та інших параметрів людського тіла (способи схуднення, збільшення м'язової маси, самолікування і т.п.), які прямо чи опосередковано впливають на здоров'я людини.